Base
Name

Ghettofag

Personality Type

Fag Sissy

Address

sydney nsw 2022, AU

Age

22 – 27

About me

sissyfaggot